Sevgilinin Gul Goncasi Hz. Fatima

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-409
ISBN: 9786051512495
Nurdan Damla / Hayat

Share:

Fat?ma olmasayd? tan?mayacakt?k a?k?. Muhabbeti Muhammedi’yi (s.a.v.) bilemeyecektik. Onsuzlu?un ölüm oldu?unu anlamayacakt?k. Fat?ma olmasayd? evlatl???n incisi da??l?p saç?lacakt? yerlere. Kad?n olman?n bestesi ahenksiz olacakt?. Y?ld?zs?z geceler gibi yürekler rehbersiz kal?p ü?üyecekti. Anneli?in ritmi anlams?z, ?iiri ise yar?m kalacakt?. Yeryüzünde muhte?em bir hikâye daha itinayla yaz?l?yordu. Ali ile Fat?ma’n?n hikâyesi, gelecek ça?lara kadim bir destan ve ihti?aml? bir miras olarak kalacakt?.

Our brands