Sehrin Eylul Tarafi

Save

Sutun

$ 6.95 
SKU: STN-048
ISBN: 9789759089566
Nazim Payam / Sutun Yayinlari

Share:

Bu kitap, ??imdilerde nakledilmeyen ya??ayanlarla g?????¬p giden, ??ehrin ???«kmazlar?«na, dar sokaklar?«na kuytu k????elerine sinip kalm?«??, k?¬???¬k ayr?«nt?«lar?« hat?«rlatmaya ??al?«???«yor. K?¬???¬k lakin hayat?«m?«zda unutulmaz izler b?«rakan ve bizi ??ekillendiren derin ayr?«nt?«lar.

??ocuklu?øunu ya??ad?«?ø?« ??ehrin de?øi??ti?øine, d??n?¬??t?¬?ø?¬ne ??ahit olan ve bu de?øi??me ve d??n?¬??menin ??ehrin dahas?« ??ehir ahalisinin aleyhine i??lemesinden rahats?«zl?«k duyan hassas bir kalem erbab?«, tek bir ??ehirden hareketle adeta b?¬t?¬n ??ehirlerimizin ƒ??yenilenmeƒ?? ve bu ƒ??yenilemeƒ?? ile her alanda kar???«m?«za ???«kan yenilme maceras?«n?« anlat?«yor.

Yazar, ??ocuklu?øunu ƒ????ehrek?¬st?¬ƒ?? diyebilece?øimiz bir b??lgede ya??am?«?? da olsa bundan ??ik?›yet??i de?øil. ƒ??Ge?? de olsa anlad?«m, biz ??ehrin eyl?¬l taraf?«ndayd?«k.ƒ?? derken bu fakir mahalledeki, kom??uluk ili??kilerinden, arkada??l?«klar?«na; mahallenin delisinden, bayram yemeklerine asker davet etmeye kadar her ayr?«nt?«y?« hasret ve ??zlem duya duya aktar?«yor okura. ??ocuklu?øunuzdan ve ??ocuklu?øunuzu ya??ad?«?ø?«n?«z yerlerden izler bulaca?ø?«n?«z bu eser, hem bir ??ehir hem de bir ??zlem kitab?«d?«r.

Our brands