SEFKAT GUNESi

Save

ISIK

$ 7.95 $ 12.00
SKU: ISK-372
ISBN: 9789752789371
Dr.Resit HAYLAMAZ / ISIK YAYINLARI

Share:
"Bu iş, teoriden ibaret değil; uygulaması ortada! Demek ki olabiliyor! Bu işin nasıl gerçekleştiği âşikâr, metodu da belli! Öyleyse bundan sonrası size emanet; alın bu davayı, yeryüzünde hiçbir ev hiçbir çadır kalmayıncaya kadar dünyanın her yerine siz taşıyın!"

Allah Resûlü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Arafat'ta verdiği bu mesajı çok iyi kavrayan ashâbı dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bugün nerede O'nun adına bir hareketlilik varsa, o gün oralara kadar giden sahâbenin bereketidir!

Bu yol, Peygamber ve ashâbının yoludur;

En katı kalpleri bile ısıtan Şefkat Güneşi'nin emânetidir! Hedefi, her gönle girmektir;

Gönüller fethi, ancak bu yolla mümkündür!

Nasıl yürüneceğini gösteren O'dur; Mücerrebdir!

Ancak; sabır.. metânet.. fedakarlık.. îsâr.. sebât ister! Peygamberlerin yürüdüğü şehrahtır;

Meyvesi, rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân;

Kût-u gıdâsı, sohbet-i cânân;

Neticesi, makbûl-ü ins ü cândır!

Bu yolun yolcularına binler selam!
“Şefkat Güneşi”, bilhassa Mekkelileri nazara alarak Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) onlarla olan temaslarını keşfetmeye çalışan, bugünün problemlerini çözebilmek için dünün yöntem ve metodolojisini anlamaya matuf kaleme alınmış bir eserdir. Problemlerin çığ gibi büyüdüğü bir dünyada zuhûr etmiş olmasına rağmen Efendimiz’in, 23 yıl gibi bir zamanda, hangi metotlarla hareket ettiğini anlamaya, problemlerin bütününü çözmede ortaya koyduğu stratejiyi kavramaya matuf bir çalışmadır. “Şefkat Güneşi” bir siyer felsefesidir.

Allah Resûlü'nü (sallallahu aleyhi ve sellem) anlamak suretiyle günümüz problemlerine çözüm önerileri getirme adına alın teri döküp fikir sancısı çekmemiz; birilerinin üretip de önümüze koyduğu sloganları bir kenara bırakıp hayatın her alanında faaliyet göstermemiz, Resûlullah’ın yaşadığı yirmi üç yıllık risâlet hayatının Bedir ve Hayber dışında kalan günlerine de bakmamız, kısaca Mescid’in dışına taşan adımlarıyla muhataplarını her yönüyle kuşatan bir peygamber olarak Allah Resûlü’nü yeniden tanımamız gerekmektedir.

Our brands