Satranç

Satranç

Author: Stefan Zweig
$4.95
Rastlant? sonucu eline geçidi?i bir kitapla satranc?n inceliklerini ö?renerek bu oyunu bir tutkuya dönü?türen ve giderek bu tutkusu yüzünden beyin hummas?na yakalanan Dr. B.'nin öyküsüdür görünü?te Satranç. Ama derinlerde bir veda mektubudur asl?nda.
Stefan Zweig'?n Brezilya'da sürgündeyken yazd??? ve ?ubat 1942'deki intihar?ndan birkaç ay önce tamamlad??? Satranç, Avrupa kültürünün nasyonal sosyalist tehlike alt?nda yok olu?una i?aret eder.
Avrupa kültürüne elveda derken ya?ama da veda etmeyi seçen Zweig'?n son yap?t? Satranç, gerilimli kurgusu ve kahraman?n ruhsal gelgitlerinin i?lendi?i dokusuyla, k?sa ama her bak?mdan etkileyici ola?anüstü bir uzun öyküdür.
Title Satranç
Author Stefan Zweig
Publisher Tutku Yay?nevi
SKU BSR-0007
ISBN 9786054756667
Rastlant? sonucu eline geçidi?i bir kitapla satranc?n inceliklerini ö?renerek bu oyunu bir tutkuya dönü?türen ve giderek bu tutkusu yüzünden beyin hummas?na yakalanan Dr. B.'nin öyküsüdür görünü?te Satranç. Ama derinlerde bir veda mektubudur asl?nda.
Stefan Zweig'?n Brezilya'da sürgündeyken yazd??? ve ?ubat 1942'deki intihar?ndan birkaç ay önce tamamlad??? Satranç, Avrupa kültürünün nasyonal sosyalist tehlike alt?nda yok olu?una i?aret eder.
Avrupa kültürüne elveda derken ya?ama da veda etmeyi seçen Zweig'?n son yap?t? Satranç, gerilimli kurgusu ve kahraman?n ruhsal gelgitlerinin i?lendi?i dokusuyla, k?sa ama her bak?mdan etkileyici ola?anüstü bir uzun öyküdür.

Deal of the Day