Sanat Eserlerine Vurulan KURAN MUHRU

Save

Kaynak

$ 5.70 
SKU: KYN-097
ISBN: 9789758775576
Murat Sulun / Kaynak Yayinlari

Share:
Dinî-dünyevî hemen her tür yapıda rastladığımız ayet ve hadisler sayesinde mekânlar sanatkârane bir nitelik kazanmakta; İslâm akîdesitaşa, mermere, ahşaba, der,ye, çiniye, metale... kazınmaktadır. Radyo-televizyon, Internet vb. ileitşim araçlarından yoksun bir devirde okulundan kışlasına , camiinden çeşmesine kadar hemen her sanat eseri medya vazifesi görmekte; mabetler, çeşmeler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, kılıçlar, kandiller, sürahiller... adeta dile gelmektedir. Böylece, ilâhî mesaj reel hayatın içine sokulmakta, zihinlere ve gönüllere nakşedilmekte; toplumun kendini daima Allah Teâla'nın kontrolünde hissetmesi ve ilahî mesajla iç içe yaşaması hedeflenmektedir.

Bu çalışma sanat eserlerini ayet ve hadislerle bezemenin felsefesini örnekleriyle ortaya koymakta ve medeniyetimizin Kur'an-ı Kerim'le irtibatı hakkında belli bir fikir vermektedir.

Bu araştırmanın insanımıza ulaşması ile birlikte, tarihi mekânlarda gördüğümüz hatların ortalama vatandaşa hiçbir mesajının bulunmadığı iddiası geçersiz hale gelecektir.

ISBN: 975877557X
Yayınevi: Kaynak Yayinlari
Yazar: Murat Sulun
Format: Ciltli, 539 sayfa, 26.5x32cm

Our brands