Rumeli'ye Veda

Kaynak

$ 6.95 
SKU: KYN-155
ISBN: 9789944125697
Gokhan Gokce / Kaynak Yayinlari

Share:

Tam 3819 kiþi mübadele sonrasý göç yollarýnda þehid oldu. Bu, sadece resmi verilere yansýyan rakamlar. Þehadete eremeyenler de sonbahar rüzgâralrýnýn önündeki yapraklar gibi Türkiye'nin dört bir yanýna sürüklendiler. Bütün zenginliklerini, komþulukalýrný, hatýralarýný arkalarýnda býrakan bu insanlarý sadece yollarda deðil vardýklarý yerlerde de büyük sýkýntýlar bekliyordu.

Bu kitap, göç yollarýnda daðýlan, sonra yeniden toparlanan bir ailenin hikâyesi olmanýn yaný sýra o dönem siyasetine de tarafsýz bir gözle bakýyor.

Our brands