Peygamberlerin Çocuk Eğitimi

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-475
ISBN: 9789756353851
Uzm. Psk. Esan Gul / Cira Yayinlari

Share:

Peygamberlerin Çocuk Eğitimi

Kitabın ilk baskısı "Peygamberler Çocuklarını Nasıl Eğitti?" ismiyle yayımlanmıştır.

Allah peygamberlere eşler ve çocuklar da vermiştir. (Rad-38) Bunun için peygamberler Allahü Teala'nın insanları irşad için gönderdiği birer elçi olarak kendilerine vahyoiunan ilahi hükümleri, emir ve yasakları yalnız kavmıne ve halkına tebliğ etmekle kalmamış; aynı zamanda bu hükümleri kendi nefis-
lerinde aynen tatbik ederek çocuk ve ailesine de nasıl uygulayacağını göstermişlerdir.
Sonuçta onlar da birer insandı; çocuk ve ailesi vardı. Bu kitap peygamberlerin çocuk eğitirken neiere dikkat ettikleri nasıl bir yöntem izledikleri ve onlara ne gibi öğütlerde bulundukları üzerinde durmaktadır. Özellikle baba-çocuk ilişkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalışılmış ve bir aile reisi olarak nasıl bir yakıasım sergiledikleri ortaya konulmuştur.

Our brands