Perfume Oil (Alkolsuz Koku)Esans 5ml

Save

ANT Stores

$ 9.95 
SKU: ACC-005-0011
Author:  …

Share:

without Alchole 5ml

Ant Ozel Karisim..

Koku... Koku, maddelerin havaya sürekli yaymış oldukları uçucu, kimyasal moleküllerdir. Havada dağılmış olan bu moleküllerin duyumsanması ise koku almadır. Duyumsanan tek bir koku, aslında çok sayıda farklı molekülün meydana getirdiği bir etkidir. Koku alma denilince akla ilk gelen burun olmasına rağmen aslında koku almanın sadece %5’lik kısmı burunda gerçekleşir.Geri kalan %95’lik kısım, tamamen beyinde gerçekleşir. Bu uçucu moleküller burnun iç kanallarında nemli olfaktör epitel dokuda bulunan yaklaşık 6-10 milyon sinir hücresi (nöron) tarafından elektriksel titreşimlerle beyindeki koku merkezine iletilir. Böylece koku beyinde duyum haline gelir.

Koku duyusu Koku duygu dünyamızı etkileyen en önemli öğedir, bazı davranış ve tepkilerin oluşmasına neden olur. Örneğin duyulan taze ot, yaprak ve yeşillik kokusu, ferahlık, yaşam heyecanı ve baharı anımsatır.Koku duyusu çok hasas bir duyudur. İnsan uyuduğunda dahi çalışır.Duman kokusunu aldığı zaman, kişi hemen uyanacaktır. Binlerce çeşitten oluşan kokular dünyasına baktığımızda, oldukça dikkat çekici ve ilginç bir nokta göze çarpar. Zevklerimiz ile kokular arasında çok önemli bir denge ve uyum vardır.Kısacası, bize yararlı olan maddelerin kokuları hoşumuza gider, bize zararlı olanlar ise kokularıyla bizi iterler.

Koku Hafızası Koku alma duyusu çabuk yorulur. Bir süre aynı koku alınırsa artık hissedilmez olur. Ancak değişik bir koku olursa hemen fark edilir Koku alma duyusu ile hafıza birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Çevremizdeki kokuları yabancılık çekmeden tanımamızın nedeni koku hafızasına sahip olmamızdır.Her türlü koku, özel bir kodlamayla koku belleğimizde arşivlenir. Bir kokuyla karşılaştığımızda, bu arşive başvurup kokuyu teşhis ederiz.İlk defa duyumsadığımız, hafızamızda bilgileri bulunmayan bir kokuyu da diğer kokulara benzeterek yorumlarız. Böyle bir belleğimiz olmasaydı, bir kokuyu tanımlamak imkânsız hale gelecekti.

İnsan 10,000 kokuyu ayırt edebilir. Koku duyumuzun kapasitesi düşündüğümüzden çok daha büyüktür.Bazı araştırmacılar bunun bir rakamla sınırlandırılamayacağını zira koku duyumuzun sayılamayacak kadar çok kimyasal bileşimi ayırt edebilecek düzeyde olduğunu ifade etmektedir.Koku belleğini görsel ve işitsel hafızadan ayıran önemli bir nokta,kokuya ilişkin bilgilerin diğerlerine göre daha uzun süreler boyunca kalıcı olmasıdır.Bir kokuyu algılamanızla birlikte birçok anınızın da canlanması işte bu nedenledir.Kokunun bir başka özelliği de, her insanın kokusu, parmak izi gibi, tamamıyla kendine özgü olmasıdır. Özel eğitimli köpekler suçluyu ararken, onun ten kokusunun izini sürerler.

Our brands