OTTOMAN SOUNDS

Save

Boyut

$ 9.95 $ 15.00
SKU: BYT-004
ISBN: 9789755214344
Gonul PACACI / Boyut YAYIN GRUBU

Share:

You are holding a magical colletion of the most reknown composers of Ottoman culture. Loaded with the greatest masterpieces of an empire, a plot winding around the lifestyle and tradition of a multinational and sophisticated populace. An absolute must have.
Itri, 3. Selim, Hamm?-zade ismail Dede Efendi, Hoca Mehmet Zekai Dede,Hac? Arif Bey Osmanl? müzik kültüründe bir döneme damgas?n? vurmu? bestecilerin,eserleri ve ya?am öykülerinin yer ald??? ottoman Sounds, bu alanda yay?nlanm?? az say?da Ingilizce kitap içinde önemli bir yere sahip. Kitapta sadece imparatorlu?un bu en önemli bestecilerinin hayatlar? anlat?lmyor; ya?ad?klar? dönemdeki Osmanl? kültürü, saray gelenekleri ve müzi?i yaratan etkiler de ayr?nt?l? biçimde ele al?n?yor. Otoman Sounds, Osmanl? müzi?ini tan?mak isteyenler için gerçek bir ba?vuru kayna??.

Our brands