OSMANLI TARiHi 1300-1923

ANT Stores

$ 11.95 $ 15.00
SKU: TMS-310
ISBN: 9786050807578
Atilla SAHINER / Timas YAYINLARI

Share:

Anadoluda tarihin çesitli dönemlerinde birçok devlet kuruldu, ancak bu devletlerin hiçbiri Osmanli Devleti kadar önemli sonuçlar dogurmadi...
Osmanli ?mparatorlugu, Anadolu topraklari üzerinde dünyanin en uzun
ömürlü devletini kuran, üç kitada birligini ve bütünlügünü devam
ettirebilen tek imparatorluktur. Kendisinden önce kurulmus olan
devletlerin kisa sürede dagilmalarina karsin Osmanlilar, Anadolu
merkezli olmak üzere çok genis bir cografyaya yayilan topraklara
yaklasik alti asir hükmetti. Gaza ruhu NeTürk-?slam devlet anlayisinin
temellendirdigi bir terkipten ortaya çikan bu büyük devlet, degisik dil,
din, irk ve kültürlere mensup topluluklari ayni potada eritmeyi basararak
yüzyillarca huzur ve istikrar içinde yan yana yasamalarini sagladi.
Askerî gücün yani sira, devlet idaresi gelenegi, iktisadi yapi, toprak
sistemi ve bunlarin sonucu olarak ortaya çikan ihtisamli medeniyet,
bu basarida etkili olan baslica unsurlar oldu.
Bu eserde, XIV. yüzyilin baslarinda Selçuklu mirasi üzerine küçük
bir uç beyligi olarak kurulduktan sonra Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
adiyla güçlü bir cihan imparatorluguna dönüsen, ardindan yaklasik
üç asirlik bir gerileme ve çözülme sürecinden geçerek tarih sahnesinden
çekilen Osmanli Devletinin hikâyesi anlatilmaktadir...

Our brands