Orumcek Tuneli (Ibretli Masallar Serisi-2)

Save

Mustu

$ 4.95 
SKU: MUS-107
ISBN: 9789756031674
Zeynep KAYADELEN / Mustu Yayinlari

Share:

"Billuray Sultan bir aksam gizlice saraydan çikar. Aksamin karanliginda biri onu takip etmektedir. Sultan, þehrin en fakir ailesinin kapýsýný çalar ve peþindeki kiþiden kurtulur. Misafir olduðu aileyi çok sever. Onu izleyen kiþi kötü emellerini gerçekleþtirmek Ýçin baþka yollar denemeye baþlar. Sultanýn ve misafir olduðu ailenin baþý derde girmek üzeredir."

Mustu Yayinlari, 10-11 yas grubundaki çocuklar için ibret alýnacak masallarý bir araya getirdi. Sade ve anlaþýlýr diliyle ve çocuklarýn yaþ grubu göz önünde bulundurularak tercih edilen her bir kelimesiyle bu kitap, çocuklarýn dimaðlarýnda güzel izler býrakacak bir kitap.

Our brands