OKYANUSTAN HABER VAR

Save

Kusak

$ 3.95 $ 6.00
SKU: KSK-037
ISBN: 9786051562582
Didem Rumeysa SEZGiNER / Kusak YAYINLARI

Share:

* Tek ?s?r??ta köpek bal???n? ikiye ay?rabilen, 10 metre uzunlu?unda bir deniz canavar? ke?fedildi. Dinozorlardan bile güçlü olan, bu devbal???n gövdesi z?rhla kapl?.

* Yutamayacaklar? kadar büyük besinleri yiyen canl?lar var. Mideleri, a??zlar?ndan d??ar? ç?k?p avlar?n? sar?yor ve d??ar?da sindiriyorlar. Sindirimleri bittikten sonra tekrar vücut içine al?yorlar.

* 10 bin km2 lik dev buz katman? alt?nda öfkeli bir volkan?n uyudu?u tespit edildi. Bu volkan?n kalp at??lar?na göre buzul, sürekli büyüyüp küçülüyor.

??te okyanuslar, bunlar gibi harikulade hadiselerle dolu. Her geçen gün okyanuslar?n derinlikleri, yepyeni s?rlar f?s?ldamaktad?rlar bizlere. Seslerini duyuyor musunuz? Neler neler söylüyorlar. Bu kitapta, okyanuslar?n ilginç özelliklerini tan?yacak, onlarda meydana gelen ak?l almaz olaylar? ö?reneceksiniz. Her geçen gün yenileri ke?fedilen okyanus canl?lar? ile tan??t?kça, onlar?n inan?lmaz özellikleri kar??s?nda hayretler içerisinde kalacaks?n?z.

Okyanuslar?n derinliklerindeki harika hazineleri, birlikte ke?fetmeye ne dersiniz?

Haydi, dal??a geçiyoruz…

Our brands