Nusret Mayin Gemisi (Canakkale Savasi Hikayeleri-4)

Nusret Mayin Gemisi (Canakkale Savasi Hikayeleri-4)

Author: Erdogan Tucan
$4.95

Herkes Nefesini tutmuþ, dua ediyordu. Tam o sýrada mucizevî bir hâl gerçekleþti. Askerlerimizin olduðu kýyýdan kuvvetli bir projektör ýþýðý aniden parlayýp düþman devriye gemisine doðru ilerledi. Bu yoðun ýþýk düþman gemisinin üzerinde patladý. Ýki ýþýk tam Nusret Mayýn Gemisi'nin önünde çakýþtý. Bu çakýþmayla ortalýk yoðun bir sis tabakasýna büründü. Düþman Gemisi bu yoðun ýþýktan kamaþan gözlerini kurtarmak için çabalarken Nusret Mayýn gemisi iki ýþýðýn arasýnda süzülerek geçip gitti.

Title Nusret Mayin Gemisi (Canakkale Savasi Hikayeleri-4)
Author Erdogan Tucan
Publisher Mustu Yayinlari
SKU MUS-186
ISBN 9786050024425

Herkes Nefesini tutmuþ, dua ediyordu. Tam o sýrada mucizevî bir hâl gerçekleþti. Askerlerimizin olduðu kýyýdan kuvvetli bir projektör ýþýðý aniden parlayýp düþman devriye gemisine doðru ilerledi. Bu yoðun ýþýk düþman gemisinin üzerinde patladý. Ýki ýþýk tam Nusret Mayýn Gemisi'nin önünde çakýþtý. Bu çakýþmayla ortalýk yoðun bir sis tabakasýna büründü. Düþman Gemisi bu yoðun ýþýktan kamaþan gözlerini kurtarmak için çabalarken Nusret Mayýn gemisi iki ýþýðýn arasýnda süzülerek geçip gitti.

Deal of the Day