Nusret Mayin Gemisi (Canakkale Savasi Hikayeleri-4)

Save

Mustu

$ 4.95 
SKU: MUS-186
ISBN: 9786050024425
Erdogan Tucan / Mustu Yayinlari

Share:

Herkes Nefesini tutmuþ, dua ediyordu. Tam o sýrada mucizevî bir hâl gerçekleþti. Askerlerimizin olduðu kýyýdan kuvvetli bir projektör ýþýðý aniden parlayýp düþman devriye gemisine doðru ilerledi. Bu yoðun ýþýk düþman gemisinin üzerinde patladý. Ýki ýþýk tam Nusret Mayýn Gemisi'nin önünde çakýþtý. Bu çakýþmayla ortalýk yoðun bir sis tabakasýna büründü. Düþman Gemisi bu yoðun ýþýktan kamaþan gözlerini kurtarmak için çabalarken Nusret Mayýn gemisi iki ýþýðýn arasýnda süzülerek geçip gitti.

Our brands