Nurlardan Secmeler -9

Save

ANT Stores

$ 0.99 $ 8.00
SKU: MUS-409
ISBN: 9786055468323
B.Said NURSI / Mustu YAYINLARI

Share:

Risale-i Nur, Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. bastan basa iman ve tevhid hakikatleriyle muberhen.. her sinif halkin anlayisina göre hazirlanmis.. muspet ilimlerle mucehhez.. vesveseli suphecileri ikna ediyor.. en avâmdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannit filozoflari dahi teslime mecbur ediyor.

?spat ediyor, arz ve semâvâtin tabakatindan, melâike ve ruh bahsinden, zamanin hakikatinden, hasir ve âhiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varligindan, ölumun mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve sekavetin menbaina kadar, akla gelen ve gelmeyen butun imanî meseleleri en kat’î delillerle, aklen, mantiken, ilmen isbat ediyor. Pozitif ilimlerin musevviki.. riyâzî meselelerden daha kat’î delillerle akli ve kalbi ikna edip, meraklari izale eden bir saheser...

Our brands