Nurlardan Secmeler -2

Save

Mustu

$ 0.99 
SKU: MUS-391
ISBN: 9786055886981
Bediuzzaman Said NURSi / Mustu YAYINLARI

Share:

Risale-i Nur, Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. bastan basa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen.. her sinif halkin anlayisina göre hazirlanmis.. müspet ilimlerle mücehhez.. vesveseli süphecileri ikna ediyor.. en avâmdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannit filozoflari dahi teslime mecbur ediyor.

Ispat ediyor, arz ve semâvâtin tabakatindan, melâike ve ruh bahsinden, zamanin hakikatinden, hasir ve âhiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varligindan, ölümün mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve sekavetin menbaina kadar, akla gelen ve gelmeyen bütün imanî meseleleri en kat’î delillerle, aklen, mantiken, ilmen isbat ediyor. Pozitif ilimlerin müsevviki.. riyâzî meselelerden daha kat’î delillerle akli ve kalbi ikna edip, meraklari izale eden bir saheser...

Our brands