Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

NAMAZ TESBiHATI (Sabah-Aksam Dualari - Ashab-i Bedir - Suheda-i Uhud)-Karton Kapak

$295 $300

We have run out of stock for this item.


Namaz Tesbihat? - Sabah Ak?am Dualar? - Ashab-? Bedir - ?uheda-i Uhud (Karton Kapak)

Kitapç?kta, dünden bugüne mana büyüklerinin düzenli olarak okuduklar? namaz tesbihat?, sabah-ak?am dualar?, ashab-? Bedir ve ?uheda-i Uhud dualar?na yer veriliyor.

Rabbi’ne kar?? kullu?unu dua lisan?yla ifade etmek isteyenler, dua ile s?k?nt?lar?ndan uzakla?may? arzulayanlar bu kitapç??? kendilerine vird edinmeli.Author: Heyet
Publisher: Define Yayinlari

ISBN 9786054437474
Dimensions: 0