NAMAZ TESBiHATI (2012)

NAMAZ TESBiHATI (2012)

Author: Heyet
$2.00 $1.95

Kardeslerimizden birisinin namaz tesbihatinda te­kâ­sül göstermesine binaen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar tarîkat-i Muhammediye'dir (aleyhissalâtü vesselâm) ve Velâyet-i Ahmediye'nin (aleyhissalâtü vesselâm) bir evradidir. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikati böyle inkisaf etti:

Title NAMAZ TESBiHATI (2012)
Author Heyet
Publisher Define Yayinlari
SKU DEF-051
ISBN 9786054437214

Kardeslerimizden birisinin namaz tesbihatinda te­kâ­sül göstermesine binaen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar tarîkat-i Muhammediye'dir (aleyhissalâtü vesselâm) ve Velâyet-i Ahmediye'nin (aleyhissalâtü vesselâm) bir evradidir. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikati böyle inkisaf etti:

Nasil ki risalete inkilâp eden velâyet-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) bütün velâyetlerin fevkindedir. Öyle de o velâyetin tarîkati ve o velâyet-i kübranin evrad-i mahsusasi olan namazin akabindeki tesbihat, o derece sâir tarîkatlarin ve evradlarin fevkindedir. Bu sir dahi söyle inkisaf etti ki:

Nasil zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i Naksiye'de bir mescidde birbiriyle alâkadar heyet-i mecmuada nuranî bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüsyar bir zât namazdan sonra ????????? ???????.. ????????? ??????? deyip tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan Zât-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm)'in müvacehesinde yüz milyon tesbih edenler, tesbih elinde çektiklerini mânen hisseder. O azamet ve ulviyetle ????????? ???????.. ????????? ??????? der. Sonra o serzâkirin emr-i mânevîsiyle, ona ittibaen ?????????? ???????.. ?????????? ??????? dedigi vakit, o halka-yi zikrin ve o çok genis dâiresi bulunan hatme-i Ahmediye'nin (aleyhissalâtü vesselâm) dairesinde yüz milyon müridlerin ?????????? ???????.. ?????????? ??????? 'larindan tezahür eden azametli bir hamdi düsünüp içinde ?????????? ??????? ile istirak eder ve hâkezâ ???????? ????????.. ???????? ???????? ve duadan sonra ???? ?????? ?????? ???????.. ???? ?????? ?????? ??????? otuz üç defa o tarîkat-i Ahmediye'nin (aleyhissalâtü vesselâm) halka-yi zikrinde ve hatme-i kübrasinda o sâbik mana ile o ihvan-i tarîkati nazara alip o halkanin serzâkiri olan Zât-i Ahmediye'ye (aleyhissalâtü vesselâm) müteveccih olup ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ??????? der, diye anladim ve hissettim ve hayalen gördüm.

Demek tesbihat-i salâtiyenin çok ehemmiyeti var.

Bediüzzaman Said Nursî (radiyallahu anh)

Deal of the Day