Mucizati Ahmediye (Sesli Kitap) (19.Mektup) (mp3 CD)

Save

Nil Sesli

$ 4.95 
SKU: NPR-M002
ISBN: 8697403982198
Bediuzzaman Said Nursi / Nil Production

Share:

"Bu risale, üç yüzden fazla mucizâti beyan eder. Risalet-i Ahmediyenin (a.s,m.) mucizesini beyan ettigi gibi, kendisi de o mucizenin bir kerametidir,"
"Su risalenin basindaki esaslar çok mühimdirler, Hem su risaledeki ehâdis, hemen umumen eimme-i hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber, en kat'î hâdisât-i risaleti beyan ediyorlar."
"Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamin mucizâti çok mütenevvidir. Risaleti umumî oldugu için, hemen ekser envâ-i kâinattan birer mucizeye mazhardir,"

Our brands