Melek Sanmıştım Şeytanı

Save

Kitap Yurdu

$ 5.95 $ 7.00
SKU: ANTS-GKK-104
ISBN: 97860559681681
Hüseyin Rahmi Gürp?nar / KARBON K?TAPLAR

Share:

iyi, Kötü ne olursa olsun, maksat gönül rahatligina ermekti. Biz karimla bu huzuru bulmustuk. Çogumuz böyle degil miyiz? Hayat?n baz? sahte durumlar?n? gerçe?e almak yan?lg?s?yla ya?ay?p gidiyoruz. Hep aldatmak, aldanmak oyunlar? içindeyiz. Ahlakça, toplumca, ailece vicdam?zdan gizlenen öyle gerçekler vard?r ki, anlamayarak ac?lar?ndan kurtuldu??m?za sevinmelimiyiz. Bir saat sonra ölece?ini bilmeyen adam?n kafaca rahatl??? gibi...

Our brands