MASALLARLA MATEMATiK-3 KiLiM iSBASINDA

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 12.50
SKU: ZMB-194
ISBN: 9789752669581
Komisyon / Zambak YAYINLARI

Share:

3-4 ya? çocuklar?na, seviyelerine uygun matematik kavramlar?n? masallarla ö?reten orijinal bir seridir, karton ve pencereli olmas?, çocuklar?n kitaplara olan ilgisini art?racakt?r, Matematik kavramlar?n?n verildi?i sayfalar, özel tasar?mlar?yla bu kavramlar? ön plana ç?karmaktad?r. Kitaplar?n sonundaki al??t?rmalar, kitaplar?n ö?reticili?ini art?rmaktad?r.

Our brands