Macera Geçidi - Gol Kral? Kaç?r?ld?

Macera Geçidi - Gol Kral? Kaç?r?ld?

$9.95

Bu Kitab?n Kahraman? Sizsiniz!

Book Title Macera Geçidi - Gol Kral? Kaç?r?ld?
Author Tuncel Alt?nköprü
Publisher Genç Hayat
SKU BSR-0184
ISBN 9786055122720

Bu Kitab?n Kahraman? Sizsiniz!

Türkiye’ye transferi spor dünyas?nda yank?lar uyand?ran ünlü gol kral?, ?stanbul’a gelirken kaç?r?l?yor. Ne uça??ndan ne de ondan iz bulunam?yor. Göreviniz Kral’? kurtarmak... E?er ona ula?abilirseniz, dünyan?n en ünlü ve en zengin insanlar?ndan biri olabilirsiniz.

Bu kitapta tam 10 farkl? son var. Kimi iyi, kimi kötü... Roman?n sonunda, ya?am? filmlere konu olan ünlü biri olman?z mümkün... Kurulan bir tuzakta havaya uçman?z ya da bir suçlu gibi tüm ya?am?n?z? hapishanede geçirmeniz de... Bütün bunlar?, roman? okurken sizin verece?iniz kararlar belirleyecek.

Macera Geçidine Girin!

Kendi Serüveninizi Ya?ay?n!

Deal of the Day