Leyla'n?n Evi

Leyla'n?n Evi

Author: Zulfu Livaneli
$16.95

Zülfü Livaneli, Leylan?n Evinde her biri ayr? bir dünyadan gelen insanlar?n hayatlar?n? bir ?stanbul roman?nda kesi?tiriyor

Bo?aziçinde Bosnal?lar Yal?s?nda do?up büyümü? pa?a torunu Leyla Han?m, yal?n?n yeni sahibi Ömer Cevhero?lu taraf?ndan soka?a at?l?r ve mahallenin çocuklar?ndan gazeteci Yusufun Cihangirdeki bekâr evine s???nmak zorunda kal?r. Yusufun sevgilisi Rukiye (sahne ad?yla Roxy), Almanyada peep showlarda modellik yapm??, hip-hop tarz? müzik yaparak y?rtmaya u?ra?an bir Almanc? k?z?d?r. 

Leyla Han?m, yal?n?n yeni sahipleriyle görü?meye çal??t??? bir gün, Ömer Beyin babas?, Kad?zade Kona??n?n emektar vekilharc?, dört ku?akt?r konaklarda hizmetkârl?k yapan bir aileden gelen Ali Yekta Bey ile tan???r. 
Her biri ayr? bir dünyadan gelen bu insanlar?n hayatlar?n?n kesi?mesi, onlar? hem kendilerini hem de birbirlerini de?i?tirecekleri, kimi zaman ac?l? kimi zaman e?lenceli bir sürece sokacakt?r.

Leylan?n Evi, bir yan?yla da ev üstüne bir roman: Çünkü imparatorluk y?k?l?rken bütün Osmanl? tebaas? ac? çekti ve herkes birbirinin evine yerle?ti.

Title Leyla'n?n Evi
Author Zulfu Livaneli
Publisher Dogan Kitap
SKU BSR-0682
ISBN 9786050906486

Zülfü Livaneli, Leylan?n Evinde her biri ayr? bir dünyadan gelen insanlar?n hayatlar?n? bir ?stanbul roman?nda kesi?tiriyor

Bo?aziçinde Bosnal?lar Yal?s?nda do?up büyümü? pa?a torunu Leyla Han?m, yal?n?n yeni sahibi Ömer Cevhero?lu taraf?ndan soka?a at?l?r ve mahallenin çocuklar?ndan gazeteci Yusufun Cihangirdeki bekâr evine s???nmak zorunda kal?r. Yusufun sevgilisi Rukiye (sahne ad?yla Roxy), Almanyada peep showlarda modellik yapm??, hip-hop tarz? müzik yaparak y?rtmaya u?ra?an bir Almanc? k?z?d?r. 

Leyla Han?m, yal?n?n yeni sahipleriyle görü?meye çal??t??? bir gün, Ömer Beyin babas?, Kad?zade Kona??n?n emektar vekilharc?, dört ku?akt?r konaklarda hizmetkârl?k yapan bir aileden gelen Ali Yekta Bey ile tan???r. 
Her biri ayr? bir dünyadan gelen bu insanlar?n hayatlar?n?n kesi?mesi, onlar? hem kendilerini hem de birbirlerini de?i?tirecekleri, kimi zaman ac?l? kimi zaman e?lenceli bir sürece sokacakt?r.

Leylan?n Evi, bir yan?yla da ev üstüne bir roman: Çünkü imparatorluk y?k?l?rken bütün Osmanl? tebaas? ac? çekti ve herkes birbirinin evine yerle?ti.

Deal of the Day