Kur'an-i Kerim Teheccut Mushafi Termo Deri - Bilgisayar Hatti

Kur'an-i Kerim Teheccut Mushafi Termo Deri - Bilgisayar Hatti

Author: Define
$99.00 $69.95

Kur'an-? Kerim Teheccüt Mushaf? - Termo Deri - Bilgisayar Hatt?- 2.5 sayfa 1 sayfada

 

Title Kur'an-i Kerim Teheccut Mushafi Termo Deri - Bilgisayar Hatti
Author Define
Publisher Define YAYINLARI
SKU DEF-104
ISBN 9786054437931

Kur'an-? Kerim Teheccüt Mushaf? - Termo Deri - Bilgisayar Hatt?- 2.5 sayfa 1 sayfada

 

ESER BOYLARI

  • Teheccüd Boy - 35x50cm
  • Büyük Cami Boy - 27x40cm
  • Cami Boy - 23x34cm
  • Rahle Boy - 19x28cm
  • Orta Boy - 16x24cm
  • Haf?z Boy - 14x20cm
  • Çanta Boy - 12x17cm
  • Büyük Cep Boy - 9x14cm
  • Cep Boy - 8x11cm

Teheccüd namaz? ne zaman ve nas?l k?l?n?r? Teheccüd namaz?n?n vakti biraz uyuyup uyand?ktan sonra ba?lay?p imsak vaktine kadar devam eder. En faziletlisi, gecenin son üçte biridir. Teheccüd namaz?na, “Niyet ettim Allah r?zas? için teheccüd namaz?n? k?lmaya” diye niyet edilir. ?ki, dört veya sekiz rekât olarak k?l?nabilir. Çok faziletli bir sünnettir. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir Hadis-i ?eriflerinde “Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namaz?d?r. [Müslim]” buyurmu?lard?r.


Kur’ân-? Kerim yüzünden okunarak namaz k?l?nabilir mi? ?slam âlimleri, teheccüd, ku?luk, evvabin gibi nafile namazlar?n, Kur’ân-? Kerim sayfas?ndan okunarak k?l?nabilece?ine hükmetmi?lerdir. Bu ?ekilde k?l?nacak bir namaz, sadece ezberlenmi? olan ayet-i kerimelerin d???nda bir okumaya da imkân tan?yacak ve her mü’mine, namazlar?nda okuyarak Kur’ân-? Kerim’i hatmetmesinin huzurunu ya?atacakt?r… Define Yay?nlar? olarak; ?slam dünyas?nda da örnekleri olan Kur’ân-? Kerim’in iki buçuk sayfas?n?n tek sayfada yaz?ld???, uzaktan rahatça okunabilecek ebatta bilgisayar hatt? ile bas?lm?? Teheccüd Mushaf?n? siz k?ymetli okurlar?m?z?n istifadesine sunuyoruz…

Deal of the Day