Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kalbin Zümrüt Tepeleri-3

$099 $1195

We have run out of stock for this item.


Kalbin Zümrüt Tepeleri, mahviyet, tevazu hal ilmi olarak, insanı ve islam'ın, özünü oluşturan tasavvufi ıstılahlar çerçevesinde bütün boyutlarıyla ele almakta; bu ıstılahların ayet ve hadis perspektifinde tariflerini vermenin yanı sıra, onların ifade ettiği kalbi amellerin insana kazandırdığı manevi, ahlaki, insani mertebe ve faziletleri nazarlara sunmaktadır. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bizi ısıtan öze ve satıhtan merkeze, yani hakikate, dolayısıyla, gerçek insan olmaya çağırıyor.
Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753151924
Dimensions: 0