Kalbin Zümrüt Tepeleri - 2

Deal of the Day

Kalbin Zümrüt Tepeleri - 2

Author: Kaynak
$4.95

Kalbin Zümrüt Tepeleri, mahviyet, tevazu hal ilmi olarak, insan? ve ?slam'?, özünü olu?turan tasavvufi ?st?lahlar çerçevesinde bütün boyutlar?yla ele almakta; bu ?st?lahlar?n ayet ve hadis perspektifinde tariflerini vermenin yan? s?ra, onlar?n ifade etti?i kalbi amellerin insana kazand?rd??? manevi, ahlaki, insani mertebe ve faziletleri nazarlara sunmaktad?r. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bizi d??tan öze ve sat?htan merkeze, yani hakikate, dolay?s?yla, gerçek insan olmaya ça??r?yor.

Book Title Kalbin Zümrüt Tepeleri - 2
Author Kaynak
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Kalbin Zümrüt Tepeleri, mahviyet, tevazu hal ilmi olarak, insan? ve ?slam'?, özünü olu?turan tasavvufi ?st?lahlar çerçevesinde bütün boyutlar?yla ele almakta; bu ?st?lahlar?n ayet ve hadis perspektifinde tariflerini vermenin yan? s?ra, onlar?n ifade etti?i kalbi amellerin insana kazand?rd??? manevi, ahlaki, insani mertebe ve faziletleri nazarlara sunmaktad?r. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bizi d??tan öze ve sat?htan merkeze, yani hakikate, dolay?s?yla, gerçek insan olmaya ça??r?yor.