K-Pop Mucizesi-BTS

K-Pop Mucizesi-BTS

Author: Adrian Besley
$19.95

Bts, adini tüm dünyada duyurmu?, oldukça ba?arili bir kore pop grubudur. Güney kore’de kurulmu? olan bts, amerika dahil pek çok ülkede milyonlarca hayran edinerek k-pop dünyasinda bir ilke imza atmi?tir.

Book Title K-Pop Mucizesi-BTS
Author Adrian Besley
Publisher Yakamoz Yay?nlar?
SKU BSR-0170
ISBN 9786052971635

Bts, adini tüm dünyada duyurmu?, oldukça ba?arili bir kore pop grubudur. Güney kore’de kurulmu? olan bts, amerika dahil pek çok ülkede milyonlarca hayran edinerek k-pop dünyasinda bir ilke imza atmi?tir.

Önce Kore’de, sonra tüm dünyada müzik listelerinin zirvesine taht kuran BTS’nin ba?ar?s?nda en büyük rolü ise inan?lmaz hayran grubu ARMY oynuyor. ARMY’nin gruba duydu?u sonsuz sevgi, BTS üyeleri için en büyük güç kayna??.

?lk kez bir kitap, BTS’nin 2013’te ilk ç?k??lar?ndan günümüze uzanan ba?ar? hikâyesini tüm detaylar?yla anlat?yor. Bu kitapta BTS’nin kurulu?una, müzik geçmi?ine, birbirinden yetenekli yedi grup üyesini sahnede canl? olarak izlemenin nas?l bir duygu oldu?una, BTS’nin ba?ar?larla dolu bu yolda hangi ünlü isimlerin be?enisini ald???na dair pek çok ayr?nt? bulacaks?n?z. Bangtan Boys olarak bilinen grup üyelerinin özel ya?amlar?, saç modelleri, k?yafet seçimleri ve aralar?ndaki ili?ki hakk?nda yaz?lanlar? okudukça ve ?ark?lar?n? dinledikçe BTS’nin neden bu kadar çok sevildi?ini anlayacaks?n?z.

Deal of the Day