İşaretü’l İcaz Üzerine

Save

Kitap Yurdu

$ 7.95 
SKU: ANTS-GKK-865
ISBN: 9786054038350
Sadi Eren / Sahdamar

Share:
İşârâtü'l-İ'câz'ın tam ismi, "İşarâtü'l-İ'câz fî Mezânni'l-Îcâz"dır. Bunu Türkçe olarak "Kur'ân'ın veciz ifadelerinde bulunan i'câza dair işaret yerleri" şeklinde ifade etmek mümkündür. Bediüzzaman Hazretleri, bu eserini, gönüllü alay komutanı olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı yıllarında, cephede, dağlarda, vadilerde, bazen at üstünde, kaynaklara müracaat etmeden, daha doğrusu "edemeden" yazmıştır. Bu eserde, Fâtiha Sûresi'nin tamamı ve Bakara Sûresi'nden 33 âyetin tefsiri yapılmıştır. Müellif, Kur'ân'ın tamamına 60-70 cilt Arapça tefsir düşünürken, içinde bulunduğu şartlar itibariyle baştan sona tefsir yazmamış, Türkçe olarak 12 cilt Risale-i Nur Külliyatı'nı telif etmiştir.

Our brands