Imami Azam Ebu Hanife

Save

Rehber

$ 4.95 $ 6.00
SKU: REH-041
ISBN: 9789756096512
Enes Selim / Rehber

Share:

Im?›m-i A'zam, etrafinda gelisen olaylara karsi nurdan bir abide gibi dimdik ayakta durmus ve hi?? kimse ile ugrasmamistir. Kritik bir d??nemde yasamis olmasina ragmen o, her tarafi en g?¬zel sekilde idare etmis, yetistirdigi talebelerle bunu g??stermistir.

Im?›m-i A'zam Eb?¯ Hanife'nin anlayis bi??imi, bug?¬n d?¬nya m?¬sl?¬manlarinm ??ogunun Isl?›m'i anlayis bi??imi gibidir. ??ok ince bir anlayisa sahip olan ve dinin ruhuna fevkal?›de n?¬fuz etmis olan Eb?¯ Hanife'nin mezhebi, ??ok genis bir alana yayilmistir.

K?¬???¬k yastan itibaren ??ok iyi bir tahsil g??ren, hayati maddi sikintilardan uzak ge??en Eb?¯ Hanife, K?¯fe'de o b??lgenin ileri gelen ?¬stadlarindan hadis ve fikih meselelerini ??grenmis, ilmin yanisira ticaretle de mesgul olmasi sebebiyle daima hayatin ve problemlerin i??inde olmus, karsilastigi meseleler veya kendisine y??neltilen sorularla ilgili olarak hayati boyunca sayisiz ictihadlarda bulunmustur.

Imam Safii'nin, "insanlar, fikihta Eb?¯ Hanife'nin ??oluk-??ocugudurlar, bu ilmin inceliklerini ??grenmede ona bor??ludurlar." demesi, onun ilm?? degerin?? g??steren ??l???¬lerdendir.

Our brands