Ilimlerin Dogusu

Save

Mustu

$ 9.95 $ 14.90
SKU: MUS-564
ISBN: 9786055080686
Saban DOGEN / Mustu YAYINLARI

Share:

Müslümanlar için birçok alanda  ‘Alt?n a?’ olan Orta a?’? ve ilimlerin do?u?unu ö?renebilece?imiz harika bir kitap. Geçmi?imizi, atalar?m?z? ve Müslümanlar?n bilim ad?na yapt?klar?n? daha iyi anlamak ve gelecek ad?na neler yapabilece?imizin fark?na varabilmek için okunacak güzel bir eser.

Our brands