iHYA-U ULUMi'D-DiN (MUHTASAR)

Save

ISIK

$ 14.95 $ 20.00
SKU: ISK-362
ISBN: 9789752787636
Mehmet Yavuz SEKER / ISIK YAYINLARI

Share:

Gazzâlî, tasavvufla alâkalı eserlerinde, sûfî anlayışın İslâm'a uygunluğunu test etmiş ve tasavvufun, İslâm'ın genel karakteristiğinden sapmasını engelleme adına yüksek bir performans ortaya koymuştur. Ona göre iman, kalbe ait bir ameldir ve sûfîlik, İslâmî yaşantının şekilden ibaret olmayıp onun ruhî ve derunî yönünün ortaya çıkartılmasına hizmet eden mukaddes bir vasıtadır.

Gazzâlî, dinî kaideler ile dinin ruhu arasında açılan mesafeyi kapatmış, imanın takviyesi adına sûfî metodu kullanmıştır. Dinin özüne nüfuz edebilmenin tasavvuftan geçtiğini görmüş, buna inanmış ve bizzat yaşayarak tecrübe etmiştir.

İşte, İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn; Gazzâlî'nin, böyle bir deneyim edindiği zaman diliminde, tecrübesini bilgisiyle harmanlayıp satırlarda buluşturduğu muhteşem eseri, inanan insanı Allah'a ulaştıran bir yol haritası, bir güzergâhtır. Bu güzergâhı en verimli şekilde kullanıp, Hakk'a ulaşabilme dua ve recasıyla...

Our brands