Hazreti Muhammed

Save

Desen Kitapevi

$ 10.95 
SKU: ANT-DSN-0115
ISBN: 9789759960896
Annemarie Schimmel / Profil Yayincilik

Share:

Ünlü ?slam bilimcisi Annemarie Schimmel’in kaleminden Hz. Muhammed’e ?slam inanc?nda gösterilen hürmetin kitab?.

Hz. Muhammed. Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber. O’nu anlatmak, kelimelere dökmek oldukça zor. Hz. Peygamberi tan?mak, do?ru anlamak ve özellikle örneklenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, belki de ilki, ?slâm´?n ulusal bir din, elçisinin de ulus peygamber olmad???d?r. Evrensel de?erleri ihtiva eden mesajlar? olan bu dinin Peygamberinin hayat?n? ve ona gösterilen hürmeti ince eleyip s?k dokumak gerekir.

Harvard Üniversitesi ?slam Bilimleri Profesörü Annemarie Schimmel, Hz. Peygamber’in do?umu ?erefine yap?lan kutlamalar?, O’nun göklere yolculu?unu, isimlerini ve mucizelerini; günlük hayatta “güzel örne?in” nas?l izinden gidildi?ini ayr?nt?lar?yla anlat?yor. Tasavvufta, halk?n dini hayat?nda ve günümüzdeki ?slami reform hareketi içindeki büyük önemine vurgu yap?yor.

“Hz. Muhammed’in ince yolu” 1.5 milyar Müslüman ad?na o yüce amaca ula?mak için gidilen Kral Yoludur.

Our brands