Harika Harfler Etkinlik Kitabi

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-235
ISBN: 9789758739400
Amine Kevser Karaca / Dus Degirmeni

Share:

Çocuklar?m?za Kur’an-? Kerim’in alfabesi olan Arapça harfleri ö?retmek ve etkinliklerle peki?tirmelerini sa?lamak amac?yla haz?rlanan kitapta harfleri tan?ma ve yazmayla ilgili etkinlikler yer almaktad?r.

Our brands