Harika Harfler - Cuz Kitabi

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-234
ISBN: 9789758739325
Amine Kevser Karaca / Dus Degirmeni

Share:

Çocuklar?m?za Harika Harfler Etkinlik Kitab?’nda ö?rendikleri/ö?renecekleri harfleri kelime içinde okumay? ö?retmek amac?yla haz?rlanan kitapta harfler, harekeler ve okumaya dair di?er kurallarla ilgili etkinlikler yer almaktad?r.

Our brands