Hareketli Park

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-505
ISBN: 9786053602446
Rebecca Finn  / Turkiye Is Bankasi Kultur Sanat Yayinlari

Share:

Parkta e?lenceli bir gün ba?l?yor.
Çocu?unuz parmaklar?yla hayvanlar? ve oyuncaklar? makineleri hareket ettirip kitaptaki maceralara kat?labilir.
Hareketli Kitaplar çocuklar?n boyut alg?lar?n?, el göz koordinasyonlar?n? ve çevreyle ba?lant? kurma yeteneklerini geli?tirmek amac?yla haz?rlanm??t?r. Çocu?unuzun elinden dü?ürmeyece?i Hareketli Kitaplar serisi hem çok e?lenceli hem de çok dayan?kl?.

Our brands