Haber Var Serisi

Haber Var Serisi

Author: Ku?ak Yay?nlar?
$11.95

Bu kitaplarla uzaydan kutuplara yolculu?a ç?kacak, okyanuslar?n derinliklerine dal?p çöllerde maceraya ç?kacak, volkanlar? ke?fedeceksiniz.

Book Title Haber Var Serisi
Author Ku?ak Yay?nlar?
SKU BSR-0235
ISBN 9786051563893

Bu kitaplarla uzaydan kutuplara yolculu?a ç?kacak, okyanuslar?n derinliklerine dal?p çöllerde maceraya ç?kacak, volkanlar? ke?fedeceksiniz.

1- Uzaydan Haber Var 

2- Okyanustan Haber Var

3- Kutuplardan Haber Var

4- Çöllerden Haber Var

5- Volkanlardan Haber Var

Kainat uçsuz bucaks?z olarak yarat?lm??t?r. Dünyam?z bu ak?l almaz geni?likteki fezada bir i?ne ucu kadar bile yoktur. Bu sonunu bilemedi?imizi ö?renmek için gözlemler yap?lmakta ve meydana gelen ilginç hadiseler incelenmektedir.

Deal of the Day