Gonullu Askerler (Canakkale Savasi Hikayeleri-1)

Save

Mustu

$ 4.95 
SKU: MUS-167
ISBN: 9786051631158
Erdogan Tucan / Mustu Yayýnlarý

Share:

Savaþ Çanakkale'de devam ederken cephe gerisinde hummalý bir çalýþma vardý.

Bir taraftan askerlerin ihtiyaçlarý karþýlanýyor bir taraftan da gelen yaralýlar tedavi ediliyordu.

Her gün sokaklara ilan asýlýyor, cephede savaþacak yeni gönüllüler aranýyordu.

Askere alýnma yaþý gittikçe düþmüþtü. Birçok lisemizin sýnýflarý bom boþtu.

Çünkü hepsi Çanakkale'ye gönüllü yazýlmýþlardý.

Nice destanýn yazýldýðý Çanakkale'den sizlere bir demet sunuyoruz.

Our brands