Gonlume Hu Dustu

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 12.00
SKU: ANTS-GKK-139
ISBN: 9786051831909
Halit Ertugrul / Nesil Yayinlari

Share:

Halit Ertu?rul’un yeni kitab?, Gönlüme Hû Dü?tüNesil
Yay?nlar?’ndan ç?kt?.

Bu kitapta genç bir akl?n asi ve hoyrat dillerden nas?l
etkilendi?ini göreceksiniz.

Genç bir kalbin hangi sevdalar? kalbine s??d?rd???na ?ahit
olacaks?n?z.

Zaman koridorunda yolculuk yaparken, cennet
vatan?m?z? koruman?n tek yolunun iman hakikatleriyle
ku?anmaktan geçti?ine inanacaks?n?z!

Çirkinlikle güzelli?i, do?ru ile yanl???, hakl? ile haks?z?
en önemlisi de Hak ile bât?l? anlayan genç bir adam?n gerçek hayat hikâyesine tan?k olacaks?n?z!

Yanl?? fikirlerle mücadele edebilme ?uurunu göreceksiniz.
Taze bir iman ile dünyaya meydan okuyu?un, sevdalar
içinden sab?r ve ?ükürle geçebilmenin mahir izlerini
Haydar’?n gerçek hikâyesinde seyredeceksiniz…

Our brands