Gokkusaginin Ardindaki Ulke

Mustu

$ 3.95 
SKU: MUS-076
ISBN: 9786050024609
Nur Pakdemirli / Mustu Yayinlari

Share:

Murat, serhat’ý dinleyecek durumda deðildi. Bisikletini ýþýl ýþýl renk cümbüþünün ortasýna doðru sürdü ve ona dokunduðu anda gözden kayboldu.

Serhat gördüklerine inanamýyordu. Ama arkadaþý her nereye gittiyse o da gitmeliydi. Onu yalnýz býrakmasý doðru olmazdý. Korkusunu yenmeye çalýþarak Murat’ýn peþinden atýldý.

Our brands