Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Goethe ve İslamiyet

$395 $595

We have run out of stock for this item.


İslam dini ve onun peygamberi Hz. Muhammed` olan hayranlığı ruhuna işleyen ünlü Alman düşünü Goethe, Hristiyan - Batı dünyasında İslam dününü aslı gibi göstermeyen eserlerin aksine, kendi eserlerinde İslam`ı diğer bütün dünya görüşlerinden üstün tutmuş ve Almanya`da kök salması için gayret sarfetmiştir. Eğer dininin onu pek çok yönden cezbettiği anlaşılır. 
Goethe, en öenmli eserlerinden biri olan Doğu-Batı Divanı`nda bunu adeta dünyaya haykırmıştır:Doğu-Batı Divanı`nın müellifi, kendisini bir müslüman olduğu şüphesini reddetmez.

Author: Bayram Yilmaz
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9789753621960
Dimensions: 0