Gelenek ve Modernlik Arasında

Gelenek ve Modernlik Arasında

Author: Mustafa Armagan
$10.95 $8.95

Gelenekle modernlik arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Modernlik, geleneğin tasfiyesi ile mi inşa ediliyor, yoksa geleneğin yeniden üretilmesiyle mi? 

Gelenek modernleşmenin önündeki bir engel midir? 

Osmanlı'ya bu bağlamda nasıl bakmalıyız?

Geleneğe dönmek çözüm müdür?

Modernlik gelenekten kopuşla mı gerçekleşir?

Mustafa Armağan, gelenek ve modernliği merkezine oturttuğu Gelenek ve Modernlik Arasında adlı derlemesinde sık sık tartışılan bu soruların yanıtlarını arıyor. Bilgi sosyoloji-sinden İspanyol edebiyatına, Vahdet-i Vücûd'dan bilim felsefesine, semantikten tarihselciliğe kadar pek çok konuyu ele alan kitap satır arasında gelenek ve gelecek arasındaki ilişkinin yanlış algılanmasını ve algılatılmasını sorguluyor. 

"Gelenek ve modernlik" ikilemini anlama ve anlatma imkânının peşine düşen Mustafa Armağan, gelenek ve modernlik arasına yazılarla bir köprü kuruyor.

Title Gelenek ve Modernlik Arasında
Author Mustafa Armagan
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0185
ISBN 9786050807653

Gelenekle modernlik arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Modernlik, geleneğin tasfiyesi ile mi inşa ediliyor, yoksa geleneğin yeniden üretilmesiyle mi? 

Gelenek modernleşmenin önündeki bir engel midir? 

Osmanlı'ya bu bağlamda nasıl bakmalıyız?

Geleneğe dönmek çözüm müdür?

Modernlik gelenekten kopuşla mı gerçekleşir?

Mustafa Armağan, gelenek ve modernliği merkezine oturttuğu Gelenek ve Modernlik Arasında adlı derlemesinde sık sık tartışılan bu soruların yanıtlarını arıyor. Bilgi sosyoloji-sinden İspanyol edebiyatına, Vahdet-i Vücûd'dan bilim felsefesine, semantikten tarihselciliğe kadar pek çok konuyu ele alan kitap satır arasında gelenek ve gelecek arasındaki ilişkinin yanlış algılanmasını ve algılatılmasını sorguluyor. 

"Gelenek ve modernlik" ikilemini anlama ve anlatma imkânının peşine düşen Mustafa Armağan, gelenek ve modernlik arasına yazılarla bir köprü kuruyor.

Deal of the Day