Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Gelenek ve Modernlik Arasında

$099 $1095

We have run out of stock for this item.


Gelenekle modernlik arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Modernlik, geleneğin tasfiyesi ile mi inşa ediliyor, yoksa geleneğin yeniden üretilmesiyle mi? 

Gelenek modernleşmenin önündeki bir engel midir? 

Osmanlı'ya bu bağlamda nasıl bakmalıyız?

Geleneğe dönmek çözüm müdür?

Modernlik gelenekten kopuşla mı gerçekleşir?

Mustafa Armağan, gelenek ve modernliği merkezine oturttuğu Gelenek ve Modernlik Arasında adlı derlemesinde sık sık tartışılan bu soruların yanıtlarını arıyor. Bilgi sosyoloji-sinden İspanyol edebiyatına, Vahdet-i Vücûd'dan bilim felsefesine, semantikten tarihselciliğe kadar pek çok konuyu ele alan kitap satır arasında gelenek ve gelecek arasındaki ilişkinin yanlış algılanmasını ve algılatılmasını sorguluyor. 

"Gelenek ve modernlik" ikilemini anlama ve anlatma imkânının peşine düşen Mustafa Armağan, gelenek ve modernlik arasına yazılarla bir köprü kuruyor.Author: Mustafa Armagan
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050807653
Dimensions: 0