Fena Risalesi

Save

Desen Kitapevi

$ 4.95 
SKU: ANT-DSN-0152
ISBN: 9789753555715
Muhyiddin Ibn Arabi / Iz Yayincilik

Share:

?bn Arabi'nin gerek bu risalesinde, gerekse büyük eseri Fütuhat'ta fena üzerine geli?tirdi?i argümanlar Bat?l? dü?ünürler ve filozoflar taraf?ndan ço?u kez referans gösterilmeden kullan?lm??t?r. Onun fikirlerinden esinlenerek meydana getirilmi? ürünlerin hesab?n? ise bilmek mümkün de?ildir.

Our brands