FARKLI DUSUNELiM (5 YAS)

ANT Stores

$ 9.95 $ 13.50
SKU: ZMB-242
ISBN: 9789752661059
Zambak / Zambak YAYINLARI

Share:

Farkl? Düsünelim Serisi, çocuklar?n farkl? düsünmelerini ve düsündüklerini ifade edebilmelerine, pratik ve esnek düsünebilmelerine, olaylara farkl? aç?lardan bakabilmelerine, beyin f?rt?nas? yaparak yeteneklerini gelistirmelerini, sezgilerini kullanarak özgün ürünler olusturmalar?na f?rsatlar vermektedir. Kitaplar, birbirinden ilginç sorularla çocuklar?n hayal dünyalar?nda zevkli yolculuklar yapmalar?n? ve yeteneklerini gelistirmelerini sa?layacak niteliktedir.

Our brands