FARKLI DUSUNELiM 2 (6 YAS)

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 13.50
SKU: ZMB-244
ISBN: 9789752661066
Zambak / Zambak YAYINLARI

Share:

Farkl? Dü?ünelim Serisi, çocuklar?n farkl? dü?ünmelerini ve dü?ündüklerini ifade edebilmelerine, pratik ve esnek dü?ünebilmelerine, olaylara farkl? aç?lardan bakabilmelerine, beyin f?rt?nas? yaparak yeteneklerini geli?tirmelerini, sezgilerini kullanarak özgün ürünler olu?turmalar?na f?rsatlar vermektedir. Kitaplar, birbirinden ilginç sorularla çocuklar?n hayal dünyalar?nda zevkli yolculuklar yapmalar?n? ve yeteneklerini geli?tirmelerini sa?layacak niteliktedir.

Ürün Gruplar?
OKUL ÖNCES?
E??T?M SETLER?
BOYAMA K?TAPLARI
H?KAYE K?TAPLARI
MASAL K?TAPLARI
SANAT ETK?NL?KLER?
TAT?L K?TAPLARI
YARDIMCI K?TAPLARI
?LKOKUL
ORTAOKUL
L?SE
YGS - LYS
OKUMA K?TAPLAR
SELT YAYINLARI
D?LSET

Farkl? Dü?ünelim Serisi, çocuklar?n farkl? dü?ünmelerini ve dü?ündüklerini ifade edebilmelerine, pratik ve esnek dü?ünebilmelerine, olaylara farkl? aç?lardan bakabilmelerine, beyin f?rt?nas? yaparak yeteneklerini geli?tirmelerini, sezgilerini kullanarak özgün ürünler olu?turmalar?na f?rsatlar vermektedir. Kitaplar, birbirinden ilginç sorularla çocuklar?n hayal dünyalar?nda zevkli yolculuklar yapmalar?n? ve yeteneklerini geli?tirmelerini sa?layacak niteliktedir.

Ürün Gruplar?
OKUL ÖNCES?
E??T?M SETLER?
BOYAMA K?TAPLARI
H?KAYE K?TAPLARI
MASAL K?TAPLARI
SANAT ETK?NL?KLER?
TAT?L K?TAPLARI
YARDIMCI K?TAPLARI
?LKOKUL
ORTAOKUL
L?SE
YGS - LYS
OKUMA K?TAPLAR
SELT YAYINLARI
D?LSET

Our brands