FARKLI DUSUNELiM 1 (6 YAS)

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 13.50
SKU: ZMB-243
ISBN: 9789752661042
Zambak / Zambak YAYINLARI

Share:

Farkl? Dü?ünelim Serisi, çocuklar?n farkl? dü?ünmelerini ve dü?ündüklerini ifade edebilmelerine, pratik ve esnek dü?ünebilmelerine, olaylara farkl? aç?lardan bakabilmelerine, beyin f?rt?nas? yaparak yeteneklerini geli?tirmelerini, sezgilerini kullanarak özgün ürünler olu?turmalar?na f?rsatlar vermektedir. Kitaplar, birbirinden ilginç sorularla çocuklar?n hayal dünyalar?nda zevkli yolculuklar yapmalar?n? ve yeteneklerini geli?tirmelerini sa?layacak niteliktedir.

Our brands