Edebiyattan Pek Anlamam

Edebiyattan Pek Anlamam

$16.95

"EDEB?YATTAN PEK ANLAMAM"

"TÜM ZAMANLARIN EN ETK?L? VE K?TAP VE YAZARLARI HAKKINDA B?LMEN?Z GEREKENLER"

Homeros'tan Harry Potter'a, Chaucer'dan ?lahi Komedya'ya. Tarihin en etkili edebiyat eserleri ve yazarlar?na dair merak uyand?r?c? bir kaynak...

Ço?umuz okumay? sever, kitaps?z ya?amay?z. Bunun ötesinde edebiyat hakk?nda konu?maya da bay?l?r?z. 

Edebiyattan Pek Anlamam okumay? sevenleri ya ne çok ?ey bildikleri için gururland?racak ya da edebi e?itimlerini tamamlamak üzere usulca kütüphane raflar?na götürecek. 

Dünyan?n en büyük yap?tlar? ve yazarlar? hakk?nda bilmeniz gereken her ?ey Edebiyattan Pek Anlamam'da...

Book Title Edebiyattan Pek Anlamam
Author Kenneth C. Davis , Jenny Davis
Publisher NTV Yayinlari
SKU BSR-0643
ISBN 9786055443245

"EDEB?YATTAN PEK ANLAMAM"

"TÜM ZAMANLARIN EN ETK?L? VE K?TAP VE YAZARLARI HAKKINDA B?LMEN?Z GEREKENLER"

Homeros'tan Harry Potter'a, Chaucer'dan ?lahi Komedya'ya. Tarihin en etkili edebiyat eserleri ve yazarlar?na dair merak uyand?r?c? bir kaynak...

Ço?umuz okumay? sever, kitaps?z ya?amay?z. Bunun ötesinde edebiyat hakk?nda konu?maya da bay?l?r?z. 

Edebiyattan Pek Anlamam okumay? sevenleri ya ne çok ?ey bildikleri için gururland?racak ya da edebi e?itimlerini tamamlamak üzere usulca kütüphane raflar?na götürecek. 

Dünyan?n en büyük yap?tlar? ve yazarlar? hakk?nda bilmeniz gereken her ?ey Edebiyattan Pek Anlamam'da...

Deal of the Day