EDEB YA HU

Save

Desen Kitapevi

$ 4.95 
SKU: ANT-DSN-0034
ISBN: 9789758540020
Ibrahim Refik / Albatros Yay?nlar?

Share:

Edeb Yâ Hû kavram?, ayn? zamanda kitab?n da ad?n? te?kil ediyor. Çünkü edeb, insan hayat?n?n bir bölümünü kapsayan bir kavram olman?n çok ötesinde ya?ad???m?z müddetçe hayat?n içinde hep var olan veya var olmas? gereken bir kavram. Beden dilinden konu?ma diline, sosyal ili?kilerden yard?mla?maya kadar kapsama alan? alabildi?ine geni?...

Our brands