Düşünce Atlası

Save

Desen Kitapevi

$ 5.95 
SKU: ANT-DSN-0033
ISBN: 9789758540013
Ibrahim Refik / Albatros Yay?nlar?

Share:

As?rlar?n imbi?inden süzülerek bugünlere ula?m?? ve özdeyi?, vecize veya aforizma diye isimlendirdi?imiz az kelime ile çok mânâ ifade eden bu hikmetli söz cevherleri, yüzy?llar boyunca insano?lunun yolunu ???kland?rarak zihinlerde dü?ümlenen fikirlerin çözümüne rehberlik yapm??lard?r.

Our brands