Dunyanin Son Nefesi

Rehber

$ 0.99 
SKU: Reh-061
ISBN: 9789756096611
Serhat Asim Vakkasli / Rehber

Share:

* Bir araba deposu benzin kaç y?lda olu?uyor?
* Yerkabu?u y?pran?yor mu?
* Atomun s?rr? çözülüyor mu?
* K?yamet nas?l kopar?
* Nükleer felaketlerin arka yüzünde neler var?

Bu ve bunun gibi pek çok çevre probleminin ele al?nd??? bu kitap, ya?ad???m?z dünyan?n de?erini bir kez daha anlamak ad?na bir fark?ndal?k olu?turuyor.Kitap, dinimizde de önemli bir yer tutan çevre bilincini uyand?rmay? hedefliyor.

Our brands