Devlet

Devlet

Author: Platon
$11.95
Platon Felsefesinin temeli olan "Bilgi,"idealar","ruhun ölümsüzlü?ü","evrendo?um" "devlet"kuramlar?,kar??l???n? Felsefenin ana gere?i,ki?inin mutlulu?unun,yetkin ya?am?n?n sa?lanmas?"aç?klamas?nda bulur.
Book Title Devlet
Author Platon
Publisher ?skele Yay?nc?l?k
SKU BSR-0132
ISBN 9789944942416
Platon Felsefesinin temeli olan "Bilgi,"idealar","ruhun ölümsüzlü?ü","evrendo?um" "devlet"kuramlar?,kar??l???n? Felsefenin ana gere?i,ki?inin mutlulu?unun,yetkin ya?am?n?n sa?lanmas?"aç?klamas?nda bulur.

Deal of the Day