Devlet

Deal of the Day

Devlet

Author: ANT Stores
$11.95
Platon Felsefesinin temeli olan "Bilgi,"idealar","ruhun ölümsüzlü?ü","evrendo?um" "devlet"kuramlar?,kar??l???n? Felsefenin ana gere?i,ki?inin mutlulu?unun,yetkin ya?am?n?n sa?lanmas?"aç?klamas?nda bulur.
Book Title Devlet
Author ANT Stores
Date Published Feb 05, 2019
Platon Felsefesinin temeli olan "Bilgi,"idealar","ruhun ölümsüzlü?ü","evrendo?um" "devlet"kuramlar?,kar??l???n? Felsefenin ana gere?i,ki?inin mutlulu?unun,yetkin ya?am?n?n sa?lanmas?"aç?klamas?nda bulur.