Çocuk Neyi Neden Yapar?

Çocuk Neyi Neden Yapar?

Author: Adem Gunes
$15.00 $11.95

Her anne baban?n can?n? s?kan sorunlard?r; çocu?unun bir türlü tuvalet al??kanl??? kazanamamas?, yemek yememesi, karde?iyle kavga etmesi, inatç?l???, internet dü?künlü?ü ve dahas?...
Bir k?s?m anne baba, bu davran??lar?n ne anlama geldi?ini bildikleri için çocuklar?n? incitmeden sorunlar? çözerken, bir k?s?m anne baba ise sorunlar?n çözümünde çaresiz kalarak çocuklar? ile bir çat??maya girerler. Bu çat??malarda, hem kendilerini hem de çocuklar?n? y?prat?rlar.
??te bu kitab? Pedagog Dr. Adem Güne?, çocuk davran??lar? anlama rehberi olarak haz?rlad?. Çocuk davran??lar?n?n nedenlerini ve çözüm önerilerini yal?n bir dille, ebeveynlerle payla?t?.
Bu eser, çocuk davran??lar?n? anlamak isteyen her yeti?kinin elinin alt?nda bulunmas? gereken pratik bir bilgi kayna??d?r.

Title Çocuk Neyi Neden Yapar?
Author Adem Gunes
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0127
ISBN 9786051623153

Her anne baban?n can?n? s?kan sorunlard?r; çocu?unun bir türlü tuvalet al??kanl??? kazanamamas?, yemek yememesi, karde?iyle kavga etmesi, inatç?l???, internet dü?künlü?ü ve dahas?...
Bir k?s?m anne baba, bu davran??lar?n ne anlama geldi?ini bildikleri için çocuklar?n? incitmeden sorunlar? çözerken, bir k?s?m anne baba ise sorunlar?n çözümünde çaresiz kalarak çocuklar? ile bir çat??maya girerler. Bu çat??malarda, hem kendilerini hem de çocuklar?n? y?prat?rlar.
??te bu kitab? Pedagog Dr. Adem Güne?, çocuk davran??lar? anlama rehberi olarak haz?rlad?. Çocuk davran??lar?n?n nedenlerini ve çözüm önerilerini yal?n bir dille, ebeveynlerle payla?t?.
Bu eser, çocuk davran??lar?n? anlamak isteyen her yeti?kinin elinin alt?nda bulunmas? gereken pratik bir bilgi kayna??d?r.

Deal of the Day